Ricour lacht kort

Voor wie niet snel genoeg de Humo in huis had….

-voorlopig gecensureerd- binnenkort krijgt u een nieuwe collage–


(Pinnige, omhooggevallen secretaresses, ik kan daar niet goed tegen…)

11 gedachten over “Ricour lacht kort

 1. Geachte,

  Wij hebben reeds deze morgen bij deurwaardersexploot de uitgeverij een bevel met dwangsom tot stopzetting van de verspreiding van deze foto’s laten betekenen.

  Hiermee stellen wij u eveneens in gebreke en zullen wij per uur dat deze foto’s op uw website staan een dwangsom vorderen van 1250,00€ ten uwe laste. Gezegde dwangsom gaat in vanaf 19.59h op heden.

  Dit schrijven wordt gericht onder alle voorbehoud van verdere rechtsgang, zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van verdere nauwkeurige berekening van de geleden schade en gedorven inkomsten in hoofde van Dhr. Koeckelberghs.

  Hoogachtend,

  Mr. Marc Uyttendaele, advocaat

  Like

 2. censuur in belgenland voor de zoveelste keer op rij (herinner u het jeroen meus-drama onlangs)!

  het heeft net het omgekeerde effect, en als het hier word verwijderd zal het op 10 andere sites gepubliceerd worden, en terecht!

  Like

 3. …is een mooie eigenschap. En aan sommige mensen kan ik alleen maar zeggen: ” get a life!”

  Vinejo, ik vind dit beestig grappig! Jammer dat sommige mensen zich zo laten kennen, en totaal geen gevoel voor humor hebben.

  Like

 4. Die Mter. Uyttendaele (zijnde meneer Laurette Onkelinx) kan het weten, want is een echte ervaringsdeskundige in de gevaren en valkuilen van electronische communicatie. Met één ongelukkige druk op de knop stuurde hij begin dit jaar een nota met zijn hele zakelijk-politieke netwerk de wereld in.

  Like

 5. Ha ! Ik heb ‘m en verkoop ‘m voor 1450 EUR !
  Maar staat die tepel op de voorlaatste foto bij ons Sylvieke nie abnormaal hoog ?

  Like

 6. Uit nieuwsgierigheid: is dit een echte ingebrekestelling?
  Twee redenen waarom ik twijfel:
  (i) dwangsommen worden, zo dacht ik, door de rechter opgelegd (art. 1385bis Ger. W.).
  (ii) de dwangsom wordt gevorderd met terugwerkende kracht vermits hij ingaat op een ogenblik dat voor de ingebrekestelling dateert (19:59 vs. 22:04).
  Aan de andere kant: de titel advocaat is strafrechtelijk beschermd (art. 227ter Sw.). Idem re gebruik valse naam (art. 231 Sw.). Dit pleit dan weer voor echtheid.
  Ik kom er dus niet uit.

  Like

 7. Geachte,

  Met genoegen stellen wij vast dat de gewraakte foto’s door u werden verwijderd.

  Wij willen de zaak niet verder op de spits drijven en zullen afzien van uitvoering van het dwangbevel.

  Aan dhr. Johan melden wij dat het een dwangbevel bekomen op eenzijdig verzoekschrift betreft tegen eender welke vorm van publicatie van de betrokken afbeeldingen ongeacht de verantwoordelijke uitgever, waaronder naast Humo andere media die de onbedekte afbeelding overneemt.

  Hoogachtend,
  Mr. Marc Uyttendaele, advocaat

  —-

  Terzijde nog een vraag. Kan u laten weten of de Ch. Gloria 2001 reeds op dronk is ?

  Like

 8. Voor alle duidelijkheid:

  De 2 schitterende advocatenmails zijn afkomstig van een ouwe trouwe wijnliefhebber met een Languedocfixatie. Naam beschikbaar voor het gerecht indien nodig. 😉

  De reden waarom ik de afbeelding later alsnog verwijderde is een nieuwsbericht over de publicatie ervanop het internet.
  Voor die tutola van een Ricour wil ik namelijk niet het minste risico lopen (hoe klein ook). Ik ben van plan om hier iets gelijkaardig in de plaats te zetten maar heb er momenteel jammer genoeg geen tijd voor. Of mss wil ik voor dat secreet gewoon geen tijd meer maken…

  De collage zelf vond ik eigenlijk niet echt grappig en zelfs enigszins smakeloos maar het feit dat ze zo iets censureren en er zelfs een tijdschrift voor uit de handel halen vind ik zorgwekkend.
  Nu ja, in een omgeving waar de enige milieumaatregel die de regering durfde nemen (of men het nu als een verkapte belasting omschrijft of niet) nu al teruggefloten wordt door de socialisten schrik ik eigenlijk van niks meer.
  Een mens zou ervan verzuren….

  Like

Reacties zijn gesloten.